Digital Showcase na Facebooku

Sve sadržaje koje delim ovde, delim i na Facebooku na stranici Digital Showcase. U planu mi je da napravim i jednu Digital grupu gde ćemo razmenjivati linkove i diskutovati o problemima, trendovima, uspesima, neuspesima….

Leave a comment