Internet i njegove faze

Web 1.0 je bio objavljivanje – svako je mogao da napiše tekst i da ga distribuira.
Web 2.0 je bio interakcija – povezivanje sa drugima, saradnja u realnom vremenu, podaci.
Web 3.0 je distribucija vrednosti – novac se sada može programirati i ugraditi u svaku aplikaciju.

Brian Armstrong

Leave a Reply