Metodologija – 3i princip

Iniciranje

Počni sa analizom svog kupca i radi na digitalnoj strategiji.

Mnoge digitalne strategije govore o benefitima fokusa na kupca, ali tu se većina stvari zaustavja i te strategije nikada ne ostvare svoj potencijal. Strategije se ostvaruju samo ako u svakoj fazi digitalnog marketinga budemo vodili računa o kupcu.

Iteracije

Stalno uči iz kontakta sa kupcima i nova znanja implementiraj na trenutnom projektu.

U mnogim kompanijama, funkcija marketinga je da diriguje komunikaciju sa kupcima na svim nivoima organizacije. Da bi se to postiglo, marketing mora biti sveprisutan – da vrši uticaj i na one tačke nad kojim nema kontrolu.

Integrcija

Integriši digitalne kanale dosledno kao što se to radi u tradicionalnom marketingu.

Metodologiju 3i princip razvio je Digital Marketing Institute iz Dablina.

The Art of Digital Marketing. Interview with the author – Ian Dodson. from Digital Marketing Institute on Vimeo.