GIPHY – Mreža koju smo potcenili

Originalno objavljeno na pioniri.com Šta je Giphy danas? Na osnovu dnevnog reacha od 300 miliona ljudi koji podele više od 2 milijarde gifova, možemo zaključiti da je Giphy jedna od najaktivnijih platformi na mreži. Kada je krajem 2017. godine Giphy objavio spisak najpopularnijih gifova po broju pregleda, bilo je jasno da je format rođen pre […]